Kontakt

Kontakt

Informacije:

  • Telefon: + 387 (0) 63 693 080
  • Telefon: + 387 (0) 63 693 081
  • Telefon: + 387 (0) 63 693 083
  • Telefon: + 387 (0) 63 693 086
  • e-mail; info@adi-ad.ba

Podaci Firme:

  • ID.br: 4303267170000
  • PDV br: 303267170000

Bakne:

  • UniCredit bank; 3387302239049252

Pošalji te upit.